Hur många solceller behöver man? Följ dessa 4 steg (2024)
Hoppa till innehåll
Elfons » Hur många solceller behöver man?

Hur många solceller behöver man?

Hur många solceller behöver man?

En fråga de flesta som funderar på att skaffa solceller ställer sig själva är hur många solceller man behöver? I denna artikeln tar vi reda på hur många solpaneler som behövs för en vanlig villa och vad du ska tänka på. Så att du dimensionerar din solcellsanläggning så effektiv och lönsam som möjligt.

Hur många solceller behövs till ett hus?

Det finns olika faktorer som påverkar hur många solceller som behövs till ett hus. Du hittar en sammanfattning nedan och sedan går vi djupare in på varje faktor.

Sammanfattning:

  • Årlig förbrukning: Produktionen på din solcellsanläggning ska inte vara större än din årsförbrukning.
  • Huvudsäkringen: Solcellernas maxeffekt får inte överstiga huvudsäkringen.
  • Plats på taket: Du kan endast installera så många solpaneler som du får plats med.

1. Årlig förbrukning

Först behöver du ta reda på din årsförbrukning för din villa. Sedan vill du se till att solcellsanläggningen inte producerar mer el än du förbrukar på ett år. Då det inte blir lönsamt att tillverka mer el än så, på grund av inmatningsavgifter. Sen kommer inte solcellerna producera jämnt och du kommer därför behöva köpa in el från elnätet under till exempel vintern, när produktionen är låg.

Din årsförbrukning kan du ta reda på genom att kolla på dina tidigare elfakturor. Men du kan också utgå ifrån snittet för en villa som är mellan 15 000 – 20 000 kWh/år. Har du direktverkande el som uppvärmning är förbrukningen lite högre och brukar landa mellan 20 000 – 30 000 kWh/år.

2. Hur stor huvudsäkring har du?

Din huvudsäkring behöver klara av din produktion. Har du en stor solcellsanläggning med en stor produktion är det inte säkert att en vanlig huvudsäkring klarar av det. Det är mer specifikt maxeffekten på solcellerna som huvudsäkringen begränsar. För att ta reda på hur många solceller som din huvudsäkring klarar av tar du 230 V x 3 faser x huvudsäkringens storlek. Värdet du får fram är effekten som du som högst kan ha på dina solceller.

Risken med att ha en låg huvudsäkring och en hög effekt på solcellerna är att huvudsäkringen går och att du då får ett strömavbrott. Men det är som tur inte ofta som maxeffekten nås och en huvudsäkring kan gå. Det är endast under mycket soliga dagar när elproduktionen är som högt. Vi har räknat ut effekten som vanliga huvudsäkringar klarar, så att du slipper få strömavbrott:

  • 16 ampere huvudsäkring: Klarar som högst solceller med 11 kW i maxeffekt
  • 20 ampere huvudsäkring: Klarar som högst av solceller med 13,8 kW i maxeffekt

För att slippa strömavbrott kan också växelriktaren strypa effekten på solcellerna om maxeffekten uppnås. Växelriktaren ställs in på huvudsäkringens storlek och ser till att inte högre effekt kommer igenom.

3. Hur mycket plats har du?

Ska du installera solceller på taket är den tillgängliga ytan på taket en faktor som snabbt kan begränsa antalet solpaneler du kan skaffa. Du kan nämligen endast täcka taket med såpass många solpaneler som får plats. Vanligtvis kan ett tak på ett genomsnittligt hus rymma cirka 30 st solpaneler som högst. Skulle du behöva mer paneler är solceller på mark att fundera på. Det är dock inte det bästa och för att installera solcellerna på marken krävs oftast bygglov.

4. Håll dig inom budgeten

En annan faktor som begränsar hur många solceller du kan skaffa är din budget. Du bör endast köpa en så stor solcellsanläggning som din budget tillåter. Kolla därför upp priset på solcellerna och ta reda på hur många du har råd med.