Elpris prognos - Elfons prognos för 2024 och 2025
Hoppa till innehåll

Elpris prognos

Elpriserna i Sverige har blivit alltmer volatila senaste åren. Genom att studera prognoser blir det enklare förstå och förutspå sina elkostnader på kort och lång sikt. Vi har undersökt vilka faktorer som kan komma att påverka elpriset framöver samt presenterat resultatet för dig.


Elfons » Elpris prognos
Elpris prognos illustration

Prognos för framtiden (kort sikt)

Det är omöjligt att se in i framtiden och säkerställa hur dyr eller billig elen kommer att bli. Däremot kan vi göra en prognos utifrån undersökningar och fakta. Vår prognos för elpriset i framtiden är mer volatila priser på grund av de förnybara alternativen som kan påverkas kraftigt utav skiftande klimat.

Läs även: Veckoprognos från Tibber eller vår långsiktiga prognos för 2023, 2024 och 2025

Det råder ingen tvekan om att energiförsörjningen rör sig mot alltmer förnybara alternativ. Energikällorna som för tillfället förväntas byggas ut mest i framtiden är sol, vind och vattenkraft. Alla dessa energikällor är beroende utav klimatet och kan därmed anses mycket volatila. Vi kan alltså få ett högt elpris samtidigt som vi har en låg efterfrågan. Detta eftersom det inte går att planera dessa förnybara energikällors elproduktion utan den kan minska drastiskt på grund av vädret. Tidigare har vi använt en del icke förnybara energikällor där vi kan planera och bestämma elproduktionen vilket jämnat ut dalar och toppar i elpriset. Men i framtiden kommer dessa dalar och toppar bli alltmer märkbara.

Elfons elpris prognos 2023, 2024 och 2025

Elfons har sammanställt en prognos och utgått ifrån terminspriser på el. Kortfattat kollar vi alltså på vart utbud och efterfrågan möts och kommer överens om ett pris på elen under de olika perioderna. Detta är endast grundat på vad folk tror elpriset kommer bli och behöver därmed inte överensstämma med det verkliga priset.

KvartalVår prognos på priset
2023 Q4110 öre/kWh
2024 Q180 öre/kWh
2024 Q260 öre/kWh
2024 Q350 öre/kWh
2024 Q490 öre/kWh
2025 Q180 öre/kWh
2025 Q270 öre/kWh
2025 Q370 öre/kWh
2025 Q4100 öre/kWh
Tabell – Elfons prisprognos för 2023, 2024 och 2025. Spotpriset är utan påslag, energiskatt, moms eller elcertifikat. (Uppdaterad senast 2023-12-20)

Spara pengar framöver med ett erbjudande

  • Ingen fast avgift
  • Billig el
  • Timpris
  Rörligt elavtal
  Månadsavgift: 0 kr
  Påslag: 7,90 öre/kWh
  Uppsägningstid: 1 mån
  500 – 2000
  Nyttja nu
  • Fri månadsavgift 1 år
  • Ny smart app (med timpris)
  • 100% fossilfri
  Rörligt elavtal
  Månadsavgift: 39 kr
  Påslag: 7,90 öre/kWh
  Uppsägningstid: 2 mån
  • 100% förnybar energi
  • Krångelfritt elbolag
  • Smarta elavtal
  Rörligt elavtal
  Månadsavgift: 39 kr
  Påslag: 0 öre
  Uppsägningstid: 1 mån
  • Sveriges bästa kundtjänst
  • Alltid 100% förnybar el
  • Beställ online snabbt
  Rörligt elavtal
  Månadsavgift: 49 kr
  Påslag: 6 öre/kWh
  Uppsägningstid: 1 mån
elfons prisprognos på elpriset
Elfons prisprognos på elpriset 2023-2025

Hur högt är elpris vinter 2023/2024?

Vi förväntar oss att elpriset stadigt stiger till 130 öre/kWh för att sedan utvecklas segare under vintern 2023 och avsluta året på 120 öre/kWh. Ett spotpris mellan 120-130 öre/kWh tyder därmed vår prognos på för vintern 2023-2024.

Få en uppfattning av elpriset genom en prognos

Elpris prognos 2024

Utifrån Elfons prognos ovan ser vi att elpriset väntas börja på runt 120 öre/kWh under 2024. Sedan utvecklas priset mot sommaren och når en botten på 50 öre/kWh under Q3 för att sedan återigen stiga upp mot 90 öre/kWh under slutet av 2024.

Under 2024 ser vi på Elfons att vädret och pågående krig i världen är de största bidragande faktorerna till elprisets utveckling. Beroende på hur de utvecklas kommer också elprisets utveckling variera.

Det är viktigt att notera att detta endast är en prognos av elpriset och därmed är det inte säkert att den verkliga utvecklingen ser ut så här.

Vad säger prognosen om elpriset 2025?

Enligt Elfons prognos så kommer elpriset att vara runt 80 öre i början av 2025 och behålla denna nivån under Q1. Sedan sänks priset något till 70 öre/kWh i snitt under Q2 och Q3 för att sedan under Q4 stiga uppemot 100 öre/kWh.

Under 2025 tror vi på att elpriset kommer vara mer stabilt än 2024, på grund av färre politiska faktorer som påverkar.

Varför ökar elpriserna?

På senaste tiden har vi som sagt fått se stigande elpriser som drabbat de flesta mycket hårt. Anledningarna till att spotpriset har höjts såpass mycket är främst kriget i Ukraina vilket gjort gaspriserna betydligt högre. Men det beror även på att flera länder i EU och vi i Sverige stängt av och avverkat kärnkraftverk som varit igång.

Vädret har också sin påverkan på priset då för lite blåst eller regn minskar utbudet och ökar därmed priset. Störst påverkan har nederbörden då den har en inverkan på vattenkraftverken som står för majoriteten av Sveriges energiförsörjning. Blir det kallare väder ökar också efterfrågan till elen och då höjs även priset.

 • Konflikter och krig
 • Avverkande av kärnkraftverk
 • Väder som påverka elproduktionen

Vanliga frågor

Har elpriset sjunkit?

Ja, på senaste har elpriset sjunkit en hel del och trots kallare temperaturer hållits nere.

Hur högt kommer elpriset vara 2023?

Vi tror att elpriset kommer sjunka sakta under 2023 och stabiliseras alltmer. I slutet av året i Q4 tror vi dock på höga elpriser runt 130 öre/kWh.

Hur högt kommer elpriset vara 2024?

Enligt Elfons prisprognos så kommer elpriset börjar 2024 runt 120 öre/kWh och sluta på 90 öre/kWh. Det kommer nå en botten under sommaren på 50 öre/kWh enligt prognosen.

Är prognoser på elpriset säkra?

Nej, prognoser på elpris bör inte anses vara säkra då elpriset är extremt volatilt och svårt att förutsäga. Det kan dock användas för att få en riktlinje kring om elpriset kommer öka eller sjunka kraftigt. Men samtidigt beror det på hur lång period framåt som prognosen avser, kollar du till exempel på spotpriset imorgon är det troligen en hyfsat bra prognos.