Elpris prognos

Elpriserna har blivit allt mer volatila på senaste. Detta har lett till att folk vänder sig till prognoser för att kunna förutspå sina elkostnader framöver. Vi har undersökt vilka faktorer som kan komma att påverka elpriset framöver.

Utefter det så har vi på elfons.se gjort en elpris prognos över elpriset under 2023!

Text granskad av: Torbjörn Andersson den 9 februari 2023

Elpris prognos illustration

Varför ökar elpriserna?

På senaste tiden har vi som sagt fått se stigande elpriser som drabbat de flesta mycket hårt. Anledningarna till att priserna höjts såpass mycket är främst kriget i Ukraina vilket gjort gaspriserna betydligt högre. Men det beror även på att flera länder i EU och vi i Sverige stängt av och avverkat kärnkraftverk som varit igång. Vädret har också sin påverkan på priset då för lite blåst eller regn minskar utbudet och ökar därmed priset. Blir det kallare väder ökar också efterfrågan till elen och då höjs även priset.

Prognos för framtiden

Det är omöjligt att se in i framtiden och säkerställa hur dyr eller billig elen kommer att bli. Däremot kan vi göra en prognos utifrån undersökningar och fakta.

Det råder ingen tvekan om att energiförsörjningen rör sig mot allt mer förnybara alternativ. Energikällorna som för tillfället förväntas byggas ut mest i framtiden är sol, vind och vattenkraft. Alla dessa energikällor är beroende utav klimatet och kan därmed anses mycket volatila. Vi kan alltså få ett högt elpris samtidigt som vi har en låg efterfrågan. Detta eftersom det inte går att planera dessa förnybara energikällors elproduktion utan den kan minska drastiskt på grund av vädret. Tidigare har vi använt en del icke förnybara energikällor där vi kan planera och bestämma elproduktionen vilket jämnat ut dalar och toppar i elpriset. Men i framtiden kommer dessa dalar och toppar bli allt mer märkbara.

Vår prognos för elpriset i framtiden är mer volatila priser på grund av de förnybara alternativen som kan påverkas kraftigt utav skiftande klimat.

Elfons elpris prognos 2023 och 2024

Elfons har sammanställt en prognos och utgått ifrån terminspriser på el. Kortfattat kollar vi alltså på vart utbud och efterfrågan möts och kommer överens om ett pris på elen under de olika perioderna. Detta är endast grundat på vad folk tror elpriset kommer bli och behöver därmed inte överensstämma med det verkliga priset.

KvartalVår prognos på priset
2023 Q1330 öre/kWh
2023 Q2230-240 öre/kWh
2023 Q3100-110 öre/kWh
2023 Q4150-160 öre/kWh
2024 Q1170-180 öre/kWh
2024 Q280 öre/kWh
2024 Q350 öre/kWh
2024 Q4100 öre/kWh
Tabell – Elfons prisprognos på elpriset 2023 och 2024. (Uppdaterad senast 2023-02-09)