Binda elavtal

Genom att binda ditt elavtal kan du säkerställa att du betalar ett visst pris per kilowattimme, och det priset består oavsett vad. Detta innebär att du kommer att veta precis vad du kommer att betala för den period som du binder elpriset för. Bundna elavtal kan vara både korta och långa, men det är vanligaste är att låsa avtalen mellan 6 till 24 månader.

Text granskad av: Torbjörn Andersson den 8 februari 2023

Binda elavtal illustration

När är det bra att binda elavtal?

Det är svårt att säga när exakt det passar bäst att binda sitt elavtal, och givetvis är det bara du själv som bestämmer. Däremot är det vanligt, och oftast gynnsamt, att binda elpriserna innan vinterns antågande eftersom det då blir betydligt kallare samtidigt som elförbrukningen då ökar. Genom att låsa elavtalet inför vinterhalvåret så kan man känna sig mer redo inför höga elpriser. 

Det är dock inte bara inför de kalla månaderna som de flesta binder sitt avtal utan många gör det för hela året på en gång eller till och med för flera år framåt. 

Om du hittar ett riktigt bra elpris så kan det vara en god idé att låsa det, så att du därmed binder dig till den kostnaden utan att då riskera oväntade och skyhöga priser – framförallt som läget ser ut med dagens elpriser. Det kommer att vara enklare för dig att hålla koll på ekonomin. Dessutom undviker du att hamna i en situation där du inte har råd att betala för den elförbrukning som råder under både kalla månader och under perioder av ökade priser till följd av hur vårt lands ekonomi ser ut för tillfället. 

Jämför innan du binder ett elavtal

Det kan skilja sig mycket mellan olika bundna elavtal, så precis som när du måste jämföra avtal som inte är bundna så är det viktigt att kontrollera skillnaden olika leverantörer emellan. Vi på elfons hjälper dig som tur är med detta och gör processen smidig.

Det kan handla om så lite skillnad som 200-300:- i månaden till upp till 2000:- skillnad beroende på vilket elavtal du väljer att binda dig till. Tänk på att ett bundet elavtal ska kunna skydda dig mot oväntade kostnader, så om du ändå väljer ett elavtal med ett för högt pris så kan du ändå riskera att gå back i det långa loppet. Leta därför alltid efter de bästa alternativet.

Tänk på dessa saker när du väljer mellan bundna elavtal:

Nykunds-rabatt

Finns det något speciellt erbjudande just nu? De allra flesta elbolagen har någon form utav rabatt som de ger till nya kunder. Vanligast är att månadsavgiften är borttagen i ett visst antal månader. Men ibland får du även rabatt på elpriset.

Pris per kWh

Jämför hur priset per kWh skiljer sig mellan de olika alternativen men även mot det rörliga priset som gäller. På detta sätt kan du se hur mycket mer du kommer behöva betala för att undvika eventuella prishöjningar.

Avgifter

De vanligaste avgifterna är påslaget och månadsavgiften. Förbrukar du mycket el kommer det vara förmånligast att fokusera på ett avtal med lågt påslag. Om du förbrukar mindre el kan det däremot vara förmånligt att hitta ett avtal med låg månadsavgift.

Bindningstid

Viktigt är även hur långe du binder ditt avtal. Är det under en kortare period kan du ofta komma undan relativt billigt.

Tror du på att elpriset kommer sjunka i framtiden bör du inte binda ditt elavtal under en längre period.

Binda ett rörligt elavtal

Idag undrar många kunder om det är möjligt att binda sitt rörliga elavtal. Det är möjligt, men inte hos alla. Det beror också på vilket slags rörligt avtal du har. Du måste först undersöka om det är möjligt att göra det hos ditt nuvarande elbolag. Många av dem kan erbjuda sina kunder att binda det rörliga elavtalet under vissa perioder. Däremot spelar eventuell bindningstid in, och om du kanske redan har ett rabatterat avtal som innebär att du inte kan byta just nu utan först när den rabatterade perioden är över. 

Borde jag binda elavtalet nu?

I dagsläget, början av 2023 är det dyrare än det varit på mycket länge att binda sitt elpris, vilket är en direkt konsekvens av osäkerheten som råder i världen. Samtidigt rekommenderar Energimarknadsinspektionen att det kan vara en god idé att försöka binda sig till ett fast elpris även om det är dyrt för att inte riskera att drabbas av pristopparna. Det viktigaste är att du hittar ett alternativ som passar dig och din ekonomi. 

Vad kostar det att binda elpriset?

Beroende på spotpriset på el som rör sig dagligen så varierar även priset för att binda avtalet. Desto högre elpriset går och desto mer osäkerhet som finns desto dyrare blir det också att fastställa ett bundet pris. Vi har undersökt vad det kostar att binda elpriset idag och sammanställt det nedan i en tabell. Räkneexemplet är på en lägenhet som förbrukar 2000 kWh/år och en villa som förbrukar 20.000 kWh/år i elområde 3.

Bind elavtalet i 1 år

Vill du endast binda ditt elavtal under ett år och tror att elpriset kommer sjunka sedan kan du det. Vi har samlat vad det kostar och de billigaste elavtalen för detta nedan:

Elbolag2000 kWh förbrukning20 000 kWh förbrukning
Cheap Energy363 kr/månad4625 kr/månad
Telinet Energi372 kr/månad3600 kr/månad
BestEl410 kr/månad3785 kr/månad
Jämförelse från Elfons – bind elavtal i ett år (Uppdaterad senast 2023-02-08)

Kostnad för att binda elavtal i två år

Tror du på mer osäkra elpriser framöver och vill säkra dig mot prisökningar av elpriset i hela 2 år så kan du också göra det. Från Elfons jämförelse är alternativen nedan de bästa att välja mellan:

Elbolag2000 kWh förbrukning20 000 kWh förbrukning
BestEl389 kr/månad 3755 kr/månad
Svealands Elbolag423 kr/månad3554 kr/månad
Cheap Energy371 kr/månad 3708 kr/månad
Bundet elavtal 2 år utifrån Elfons jämförelse (Uppdaterad senast 2023-02-08)

Bundet elavtal i 3 år

Nedan har du de billigaste alternativen om du vill binda elavtalet i hela tre år. Detta passar dig som tror på kraftigt stigande elpriser under en längre period framöver.

Elbolag2000 kWh förbrukning20 000 kWh förbrukning
Telinet Energi348 kr/månad (36 månader bindningstid)3357 kr/månad
Svealands Elbolag355 kr/månad (36 månader bindningstid)3304 kr/månad
Cheap Energy331 kr/månad (36 månader bindningstid)3313 kr/månad
Jämförelse från Elfons – vad kostar det att binda elpriset i tre år? (Uppdaterad senast 2023-02-08)

Vanliga frågor

Vad menas med att binda ett elavtal?

När du binder ett elavtal så kommer du överens med ett elbolag om ett pris som du ska betala under en viss period. Då är det det priset som gäller oavsett hur spotpriset för el rör sig.

Är det bra att binda elavtal?

Har du inte råd med stigande elpriser kan det vara ett bra val. Däremot så har ett rörligt elpris presterat bättre historiskt sett. Allt beror egentligen på hur du tror elpriset kommer röra sig framöver.

Hur länge kan man binda elavtal?

Det går att binda elavtal olika länge. Vanligast är att du antingen binder 1, 2 eller 3 år men det går att binda även kortare och längre perioder.