Elpriset för 1 kWh

Kostnaden för elpris definieras ofta per användning (per kWh). Elpriset för 1 kWh är den sammantagna kostnaden för din elhandelskostnad, elnätsavgift och energiskatt. Under denna sida så kommer Elfons hjälpa dig räkna ut elpriset för 1 kWh!

Text granskad av: Torbjörn Andersson den 16 mars 2023

pris per kwh illustration

Beräkna elpriset för 1 kWh

Att beräkna elpriser för 1 kWh är relativt enkelt men kräver att man väger in de tre delar som nämndes ovan. Exakt vad ditt pris för en kWh är varierar också beroende på förbrukning och vilket elavtal du har tecknat.

Elfons räkneexempel elpris per kWh

För att göra det hela konkret kommer här ett exempel. Om du bor i en lägenhet och förbrukar 300 kWh per månad, med ett elavtal hos en aktör som erbjuder dig påslag på 3,6 öre och 470 kr i årsavgift. Är sedan priset från Nord Pool 0,405 kr per kWh kommer du att få en kostnad per kWh som är 1,93 kr.

Betalar jag skatt per kWh?

Ja, det gör du! Energiskatten per kWh var år 2020 0,353 kr. Det är då exklusive moms, som bör klassas som en skatt i detta sammanhang. Det innebär att 38% av din totala elkostnad i exemplet över är skatt.

Vad består kWh priset av?

Som vi tidigare nämnt består elpriset av olika avgifter varav en del är skatten som vi pratar om ovan. Det finns dock även en elnätsavgift och en elhandelskostnad som vi förklarar nedan:

Elnätsavgift

Alla måste vara anslutna till elnätet i ens område och denna avgiften täcker kostnaderna som uppkommer för elnätet. Detta inkluderar utgifterna för att bygga och underhålla infrastrukturen som krävs men även leverera elen ut till dig som kund.

Det är ett elnätsföretaget som har monopol på just ditt område, vilket betyder att det inte går att välja elnätsföretag. Beroende på vilket företag som har monopolet i ditt område kommer det även skilja sig om du har ett säkring eller effektabonnemang. Men detta är inget du kan påverka och bör därför inte lägga ner tid på.

Elhandelskostnaden

Elhandelskostnaden är den delen av kWh priset som består av inköpet av elen. Förutom kostnaden för elpriset som elhandelsföretaget har när de köper elen från elproducenter läggs även ett påslag på. Utöver detta så tillkommer ofta även en månadsavgift och sedan även moms. Hur högt påslag och moms som företaget har varierar, vissa satsar på att ha en högre fast avgift och mindre kostnad kopplat till förbrukningen.

Energiskatt

Som vi nämnde tidigare är även en del av priset per kWh skatt.

Bor du i en kommunen som ingår i något av dessa län har du reducerad energiskatt: Norrbottens Län, Jämtlands Län eller Västerbottens Län.

Elpris per kWh beroende på elområde

För några år sedan har skillnaderna på elpriset mellan de olika elområdena varit marginella. Senaste åren har detta däremot ändrats och förra året 2021 kunde det skilja sig över 100 öre/kWh under vintern mellan elområde 1 och 4. Anledningen till att det skiljer sig mellan olika platser i landet är att efterfrågan och utbudet varierar på olika platser.

Hur högt var elpriset per kWh under 2022?

För att du skall kunna få en överblick över hur mycket en kWh kostar och hur det skiljer sig mellan elområdena har vi nedan sammanställt en tabell. Antal öre/kWh som anges nedan är exklusive moms och övriga avgifter som tillkommer.

Period under 2022:Elområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Q125,9 öre/kWh25,9 öre/kWh105 öre/kWh115 öre/kWh
Q254 öre/kWh54,3 öre/kWh106 öre/kWh145 öre/kWh
Q347,1 öre/kWh58,5 öre/kWh180 öre/kWh222 öre/kWh
Q4140 öre/kWh145 öre/kWh150 öre/kWh165 öre/kWh
Tabell – Elpris per kWh under 2022