Elpris för 1 kWh (2024) - Vad kostar en kWh?
Hoppa till innehåll

Elpriset för 1 kWh

Kostnaden för elpris definieras ofta per användning (per kWh). Elpriset för 1 kWh är den sammantagna kostnaden för din elhandelskostnad, elnätsavgift och energiskatt. Under denna sida så kommer Elfons hjälpa dig räkna ut elpriset för 1 kWh!


Elfons » Kwh
pris per kwh illustration

Räkna ut priset på 1 kWh

Att beräkna elpriser för 1 kWh är relativt enkelt men kräver att man väger in de tre delar som nämndes ovan. Exakt vad ditt pris för en kWh är varierar också beroende på förbrukning och vilket elavtal du har tecknat.

Elfons räkneexempel elpris per kWh

För att göra det hela konkret kommer här ett exempel. Om du bor i en lägenhet och förbrukar 300 kWh per månad, med ett elavtal hos en aktör som erbjuder dig påslag på 3,6 öre och 470 kr i årsavgift. Är sedan priset från Nord Pool 40,5 öre per kWh kommer du att få en kostnad per kWh som är 193 öre.

Elpris per kWh för lägenhet och villa

Något annat som påverkar ditt kWh pris är om du bor i lägenhet eller villa. Priserna tenderar nämligen att skilja sig väsentligt beroende på detta som vi kan se nedan:

Enligt Statistiska Centralbyrån var kostnaden per kWh för en liten lägenhet (en eller tvårummare) 324 öre under första halvan av 2022. Samtidigt var kostnaden för en lite större lägenhet (runt 5000 kWh/år i förbrukning) 286 öre/kWh.

Under samma period kostade en kWh i snitt för en villa med genomsnittligt förbrukning (20 000 kWh) 204 öre. Sammanfattningsvis så skiljer sig kWh priset beroende på hur stor förbrukning du har och lägenheter tenderar att ha betydligt lägre förbrukning.

Skatt per kWh

Ja, det gör du! Energiskatten per kWh 2023 är 49 öre. Det är då exklusive moms, som bör klassas som en skatt i detta sammanhang. Det innebär att 50% av din totala elkostnad i exemplet ovan är skatt.

För dig som bor i en särskild kommun med reducerad energiskatt var energiskatten istället 37 öre/kWh under 2022.

Vad består kWh priset av?

Som vi tidigare nämnt består elpriset av olika avgifter varav en del är skatten som vi pratar om ovan. Det finns dock även en elnätsavgift och en elhandelskostnad som vi förklarar nedan:

Elnätsavgift

Alla måste vara anslutna till elnätet i ens område och denna avgiften täcker kostnaderna som uppkommer för elnätet. Detta inkluderar utgifterna för att bygga och underhålla infrastrukturen som krävs men även leverera elen ut till dig som kund.

Det är ett elnätsföretaget som har monopol på just ditt område, vilket betyder att det inte går att välja elnätsföretag. Beroende på vilket företag som har monopolet i ditt område kommer det även skilja sig om du har ett säkring eller effektabonnemang. Men detta är inget du kan påverka och bör därför inte lägga ner tid på.

Elhandelskostnaden

Elhandelskostnaden är den delen av kWh priset som består av inköpet av elen. Förutom kostnaden för elpriset som elhandelsföretaget har när de köper elen från elproducenter läggs även ett påslag på. Utöver detta så tillkommer ofta även en månadsavgift och sedan moms. Hur högt påslag och månadsavgift som företaget har varierar, vissa satsar på att ha en högre fast avgift och mindre kostnad kopplat till förbrukningen.

Denna delen av kWh priset är den som du kan påverka genom att jämföra olika alternativ. Genom att välja det billigaste elbolaget för dig så kan du spara mycket pengar här.

Energiskatt

Som vi tidigare nämnt är även en del av priset per kWh skatt.

Bor du i en kommunen som ingår i något av dessa län har du reducerad energiskatt: Norrbottens Län, Jämtlands Län eller Västerbottens Län.

kwh pris illustration

Elpris per kWh beroende på elområde

För några år sedan har skillnaderna på elpriset mellan de olika elområdena varit marginella. Senaste åren har detta däremot ändrats och förra året 2022 kunde det skilja sig över 100 öre/kWh under vintern mellan elområde 1 och 4. Anledningen till att det skiljer sig mellan olika platser i landet är att efterfrågan och utbudet varierar på olika platser.

kWh pris för 2023

Se kWh priset för delar av 2023 nedan.

Kvartal under 2022:Elområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Januari70,4 öre/kWh70,4 öre/kWh92,6 öre/kWh104,4 öre/kWh
Februari52 öre/kWh52 öre/kWh82,5 öre/kWh102,8 öre/kWh
Mars56,5 öre/kWh56,5 öre/kWh80,6 öre/kWh91,8 öre/kWh
April66,5 öre/kWh66,5 öre/kWh68,7 öre/kWh73,9 öre/kWh
Maj27,8 öre/kWh27,8 öre/kWh39 öre/kWh73,5 öre/kWh
Juni23,8 öre/kWh23,8 öre/kWh42,2 öre/kWh68,2 öre/kWh
Tabell 1.1 – Elpris per kWh under 2023, (källa Energimarknadsbyrån)

Hur högt var elpriset per kWh under 2022?

För att du skall kunna få en överblick över hur mycket en kWh kostar och hur det skiljer sig mellan elområdena har vi nedan sammanställt en tabell. Antal öre/kWh som anges nedan är exklusive moms och övriga avgifter som tillkommer.

Kvartal under 2022:Elområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Q125,9 öre/kWh25,9 öre/kWh105 öre/kWh115 öre/kWh
Q254 öre/kWh54,3 öre/kWh106 öre/kWh145 öre/kWh
Q347,1 öre/kWh58,5 öre/kWh180 öre/kWh222 öre/kWh
Q4140 öre/kWh145 öre/kWh150 öre/kWh165 öre/kWh
Tabell 1.2 – Elpris per kWh under 2022, (källa Energimarknadsbyrån)