Dagens spotpris på el - Elpris idag per kWh på Nordpool
Hoppa till innehåll

Dagens spotpris på el: Elpriset idag på Nordpool

Under denna sidan sammanställer vi dagens spotpris på el så att du kan hålla dig uppdaterad. Det går även att jämföra mot historiska spotpriser för el.


Elfons » Spotpris el
Dagens spotpris på el illustration

Spotpris idag 2024-07-14

SE1
Luleå
Loading… öre/kWh
SE2
Sundsvall
Loading… öre/kWh
SE3
Stockholm
Loading… öre/kWh
SE4
Malmö
Loading… öre/kWh

Spotpriset ovan inkluderar inte påslag, energiskatt, moms eller elcertifikat.

Spotpriset ändras hela tiden och för att du enkelt ska kunna hålla koll på det uppdaterar Elfons priserna ovan dagligen. Priserna utgör ett medel för dagens datum. Tabellen visar spotpris utan avgifter och moms i de 4 olika elområdena.

Utveckling på elpriset idag

Se hur elpriset idag kommer utvecklas timme för timme under dagen.

Elpris idag bild

Spotpris i olika elområden

Från och med 2012 så är Sverige uppdelat i 4 olika elområden. Spotpriset är olika högt i dessa 4 områden, men i regel är det ett lägre pris på SE1 och SE2 områdena vilket är i Norra Sverige.

Här är befolkningen mindre och det finns mycket elproduktion i närheten vilket gör att efterfrågan är relativt låg och utbudet högt. I SE3 och SE4 där Stockholm, Göteborg och Malmö ingår så är det tvärtom högre elpriser då vi har en hög efterfrågan och ett lågt utbud.

Elområden i Sverige

 • Luleå SE1
 • Sundsvall SE2
 • Stockholm SE3
 • Malmö SE4
Spotpriset varierar mellan elområden

Vad innebär spotpris på el?

Spotpriset är det priset som elen kostar just nu på elbörsen som kallas för Nordpool. Det vill säga det pris som tas för el som köps och levereras nu till elbolagen. Priset justeras hela tiden och är beroende av många olika faktorer som leder till en förändring i antingen förbrukningen eller produktionen av el.

Har du ett elavtal som är timpris så påverkas du konstant av spotpriset och kan anpassa din förbrukning och utnyttja de perioder då spotpriset är som lägst. För att göra detta är det viktigt att du håller koll på elpriset under dagen och elpriset imorgon, så att du kan planera för morgondagen.

Spotpris är priset som elen kostar just nu

Hur sätts spotpriset?

Det finns många olika faktorer som kan påverka prissättningen av spotpriset för el. Men i grunden är det efterfrågan och utbudet som styr priset. Dock finns det flera olika aspekter som kan påverka både efterfrågan och utbud.

En faktor som ofta påverkar elpriset är temperaturen och vädret, då en lägre temperatur höjer efterfrågan medan en låg temperatur sänker efterfrågan. Det beror på att hushållen behöver värmas upp mer under kallare klimat och mindre vid en varmare temperatur och uppvärmning tar mycket elektricitet.

Tidigare har även nedläggningar av till exempel kärnkraftverk fått en stor påverkan på spotpriset. Elproduktionen från kraftverket försvinner då från marknaden och utbudet minskar medan efterfrågan inte påverkas.

Faktorer som påverkar elpriset

 • Vinden – stark vind ger mer vindkraft
 • Temperaturen
 • Om kraftverk läggs ner
 • Priset på olja och gas

Historiskt spotpris

I tabellen nedan kan du se det historiska spotpriset för el som går tillbaka till 2012. Grafen visar tydligt på att priset har stigit kraftigt de senaste åren och är något som påverkat samhället mycket. Vi ser även att skillnaden på spotpriset i de olika elområdena har ökat i takt med de stigande priserna.

Spotpris el från 2012 och framåt
Tabell – Historiskt spotpris från 2012

Hur högt var spotpriset under 2022?

I början av 2022 så stod spotpriset relativt högt men det är inget ovanligt då det är kalla månader och elförbrukningen är hög. Men även då det började bli varmare sjunk inte elpriset till normala nivåer och vi nådde en topp under Augusti på nästan 300 öre/kWh. Sedan sjunk priset kraftigt i Oktober för att snart igen stiga rejält under vintermånaderna.

Generellt sett var spotpriset mycket högt under 2022 vilket berodde på bland annat kriget i Ukraina som bidrog till ett mindre utbud på el.

tabell över spotpris el under 2022

Elproduktion i Sverige

Fördelningen av elproduktionen i Sverige består till störst del av förnybar energikällor men även en del fossilfria, se hela fördelningen nedan:

 • Vattenkraft står för 43 % av elproduktionen
 • Vindkraft är 16 % av produktionen
 • Endast 1 % är solkraft
 • 31 % av produktionen består av kärnkraft
 • Fossila bränslen står för 9 % av produktionen
elproduktionen påverkar spotpriset

Vanliga frågor

Vad är spotpris på el?

Det är det aktuella priset som elbolagen kan köpa elen för.

Hur ser man el spotpriset idag?

Vi har en uppdaterad tabell kring spotpriset varje dag så att du kan ha koll på de senaste prisjusteringarna.

Varför rör sig spotpriset så mycket?

Det beror på många olika aspekter som påverkar efterfrågan och utbudet av el på marknaden. Till exempel så går priset alltid upp på vintern då efterfrågan på el för att värma hemmen ökar.

Påverkas man av spotpriset?

De allra flesta har antingen ett rörligt eller bundet elavtal och då påverkas du inte direkt av prisändringar. Har du ett rörligt elavtal betalar du istället ett genomsnitt för månaden istället för att betala för elpriset när du förbrukar det. Om du däremot har ett timpris så betalar du så mycket som spotpriset är just den timmen och påverkas mycket av det därmed.

Hur skiljer sig elpriset per kWh under dagen?

Beroende på när det förbrukar som mest el under dagen så blir även elpriset även dyrast då. Oftast är detta under morgonen mellan 7-9 och sedan på kvällen mellan 17-19. Utöver detta så påverkas priset mycket av hur mycket el som produceras, alltså utbudet på marknaden.