Solceller på tak - Vilket typer av tak passar bäst för solpaneler?
Hoppa till innehåll

Solceller på tak: Tak som passar för solpaneler

I de allra flesta fallen så installeras solceller på taket, men det finns en del att tänka på för att det ska fungera. Därför går vi nu igenom vilka tak som passar bäst för solceller och vad du ska tänka på.

De allra flesta skaffar sina solceller på taket och anledningen är att de då inte tar upp mark på tomten. Men innan du installerar de så är det viktigt att du har koll på om taket är i bra skick.

Har du ett eternit, tegel eller lertegel-tak så blir det jobbigare och svårare att installera solcellerna. Det passar däremot bra på plåt, papp eller betongtak att montera solpaneler.


Elfons » Solceller på tak
Solceller på tak illustration

Vilket tak passa till solceller?

Det går att installera solceller på de allra flesta taken, allra viktigast är i vilket skick taket är. Däremot är vissa tak mer lämpliga att installera solceller på och det beror på faktorer som lutning, riktning och mängd skugga. Riktningen ska helst inte vara åt nord, utan antingen åt syd, väst eller öst. Medan lutningen på taket ska vara minst lite över 0 grader och helst inte över 60 grader.

Behövs taket bytas ut innan solcellerna installeras?

Det allra första du ska göra innan du skaffar solceller är att undersöka takets skick. Alla tak behövs absolut inte bytas innan en solcellsinstallation sker, men om du har ett gammalt tak är det att rekommendera. Egentligen är det inte åldern på taket som är det viktiga, utan skicket. Anledningen är att solpanelerna ska hålla i minst 20-25 år och då behöver även taket hålla i minst såpass många år framåt.

Även om du inte har ett helt nytt tak så kommer det heller inte behöva bytas, utan det är skicket som är viktigt. Har taket däremot skador som att takets läkt är skadat eller att det finns sprickor bör du ta en rejäl fundering. Skulle taket inte hålla lika länge som solcellerna gör kommer det bli dyrt att montera ner och upp de igen på det nya taket.

Bestämmer du dig för att byta taket innan du skaffar solceller så ska du göra takbytet och solcellsinstallationen av ett och samma företag. Anledningen är att det är vanligt att byta taket i samband med att skaffa solceller. Därför erbjuder de flesta solcellsföretag även sig att byta och renovera tak. Fördelen är att du kan få ner priset rejält jämfört med om du skulle anlitat två företag, samtidigt som det blev mindre krångligt.

Kostnadsfritt förslag

Ange din adress och få uppskattad besparing och pris för installation. I samarbete med Otovo.

Solceller på olika typer av tak

Det finns olika slags tak som är gjorda av olika material som gör att de passar olika bra för solceller. Nedan berättar vi om de olika typerna av tak och hur lämpliga de är för en solcellsanläggning:

Typ av tak:Passar för solceller:
PlåttakJa, enkelt och smidigt att installera på.
EternittakNej, svårt att få företag att installera på eternittak och mer arbete.
PapptakJa, men kräver mer arbete.
TegeltakNej, tegeltak passar inte eftersom det krävs mycket arbete och är krångligt (men går att installera på).
BetongtakJa, passar bra.
Lertegel-takNej, kräver mycket arbete och är dyrt (men går att göra).
Tabell 1.1 – Hur bra passar olika taktyper till solceller?

Plåttak

Plåttak gör det enkelt att installera solceller och processen går snabbt. Det finns däremot tre olika typer av plåttak och beroende på vilket du har så skiljer det sig hur solcellerna sätts upp.

Har du ett falsad plåt så kläms solpanelerna fast runt falsarna, vilket är en enkel process. TP20 plåttak är också enkelt att montera solceller på och här använder man plåtskruv borrar in skenorna solpanelerna placeras på. Till sist kan du ha ett korrugerat plåttak som är svårare att montera solpaneler på och det kommer därför kosta lite extra.

Eternittak

Har du ett eternittak så kan det bli svårt att montera solceller. Eternittak innehåller nämligen asbest som kan vara farligt om det kommer ut i luften. Därför är det få företag som är villiga att installera solceller på ett eternittak. Skulle du hitta ett företag kommer det troligen kosta betydligt mycket mer än vanligt.

Det är endast vid större jobb som om du ska installera solceller till en större fastighet installatörerna tar sig an dessa jobb. Dessutom behöver du hitta en speciell installatör som är erfaren med att hantera asbest.

Eternittak

Papptak

Att sätta upp solpaneler på ett papptak är helt klart möjligt men kräver en del arbete.

Detta då panelerna inte kan fästas på papptaket utan du måste först lägga en metallplatta som de kan fästas vid. Sedan måste även en papp bit läggas till för att se till att det är vattentätt. Det blir betydligt mer jobb än om du har plåt eller betongtak och därför kommer det också kosta mer.

papptak

Tegeltak

Ofta stöter du på problem med att tegelpannorna är ömtåliga och svåra att arbeta med. Solcellerna kan heller inte fästas direkt på teglet, vilket försvårar processen.

På grund av risken det medför är det både ganska svårt och dyrt att montera solceller på ett tegeltak och det kan vara svårt att hitta en installatör. Men det är absolut inte omöjligt att hitta någon som tar sig an jobbet.

Tegeltak

Tak med betongpannor

Ett betongtak är betydligt mer tåligt än ett tegeltak och därför även enklare att sätta upp solceller på. Du fäster solcellerna i antingen takläkten eller råspont. Därför är det både enkelt att hitta företag som vill ta sig an uppdraget och ett bra pris. Som tur är har de flesta husen i Sverige tak med betongpannor.

Tak med betongpannor

Lertegel-tak

Du kan installera solceller på ett lertegel-tak, men det kommer troligen ta längre tid och kostar mer än vanligt. Precis som ett vanligt tegeltak så är ett lertegel-tak mycket ömtåligt och därför jobbar få företag med att montera på dessa tak. Det innebär en stor risk då taket kan skadas och jobbet tar lång tid.

lertegel tak
solceller på olika slags tak

Vilket tak passar bäst för solceller?

Den bästa typen av tak för solceller är antingen plåttak eller betongtak. Förutom detta så är det optimalt om lutningen på taket är mellan 20 – 40 grader och taket är riktat mot söder.

Ovan beskrev vi det optimala för ett tak, men du behöver absolut inte uppfylla detta för att skaffa solceller och använda de effektivt.

Solceller på taket är en bra investering

Olika utformning på tak

Det finns tre olika utformningar för tak och det är sadeltak, valmat tak och platt tak. Oavsett vilken utformning du har på taket kan solceller installeras men det kan vara olika svårt.

Platt tak

Om du har ett platt tak så kommer du i samband med installationen av solcellerna även behöva montera en ställning som de kan placeras på. På så sätt kan du trots det platta taket få en lutning mellan 10 – 30 grader på dina solceller och därmed blir de mer effektiva. Processen kommer därför ta lite längre tid och kosta en del mer, men du kan få mer effektiva solceller på grund av optimal lutning och riktning. Anledningen till att det kostar mer är just att du behöver köpa in material och arbete för ställningen som solpanelerna placeras på.

Sadeltak

Ett sadeltak har en stor yta som kan användas för att montera solceller effektivt. Är taket åt syd och norr så monteras endast solceller på sidan av taket som riktar mot syd. Om taket däremot är åt öst och väst så är det vanligt att man placerar solpaneler på båda sidorna. Anledningen är att solceller åt norr ligger i skuggan under en stor del av dagen och därför producerar mindre el. Återbetalningstiden blir därför lång och det blir inte alls lika lönsamt, därav väljer många att välja bort det.

Valmat tak

Att installera solceller på ett valmat tak kan vara en komplex process, eftersom solcellerna behöver sättas som i en triangel och solpanelerna är kvadratiska. Men det brukar inte vara en så stor utmaning för vana installatörer att hitta en lösning för att skaffa solceller på valmat tak. Nackdelen är att det ibland inte ser så snyggt ut, se därför till att du har koll på hur det kommer se ut innan du godkänner en installation från din installatör.

Riktning och lutning på tak för solceller

Den optimala riktiningen och lutningen för solpanelerna är en riktning mot söder och en lutning på något över 30 grader. Däremot kan det fortfarande vara lönsamt om du inte har förutsättningarna för att hålla det optimala. Men se till att lutningen är över 0 grader och helst mellan 20 – 60 grader och att solcellerna inte vetter mot norr.

  • Lutning mellan 20 – 60 grader
  • Riktning mot syd, öst eller väst
  • Vetter inte mot norr

Hur många solpaneler får plats på taket?

Självklart är det beroende på hur stort tak du har och hur det ser ut. Men generellt sett så kan du täcka runt 80 % av taket med solpaneler. De flesta som har ett hus har en takyta på runt 70 kvadratmeter vilket innebär att du får i snitt plats med 56 kvadratmeter solpaneler. Men som sagt skiljer det sig både beroende på hur stort hus du har och hur taket ser ut, men även eventuella hinder på taket som kan försvåra att hela ytan kan användas.

I tabellen nedan så ser du exempel på hur mycket paneler du får plats med på ett tak (utgår ifrån 80 % av takytan).

Takyta:Paneler som får plats:
50 kvm40 kvm
70 kvm56 kvm
100 kvm80 kvm
125 kvm100 kvm
Tabell 1.2 – Hur mycket paneler får plats på ditt tak.

Välj ett integrerat solcellstak istället

Har du ett gammalt eller trasigt tak som behöver bytas eller bygger du ett nytt hus? Då har du även ett alternativ till att installera solceller på taket att välja mellan. Du kan nämligen köpa tak som har integrerade solceller i sig. Taket smälter in snyggt och solpanelerna sticker inte ut på samma sätt. Nackdelen är att solcellstak inte funnits jätte länge och därför så finns det inte så många alternativ och det är inte så testat.

Vanliga frågor

Vilka tak passar för solceller?

Det viktigaste är att det finns tillräckligt stor yta för att tillräckligt med solpaneler ska kunna monteras. Taket som passar bäst för solceller är det som riktas mot söder och har en riktning på mellan 20-40 grader. Men glöm heller inte att taket inte får hamna så mycket i skuggan, då det förstör produktionen av elektricitet.

Finns det tak som inte passar för solceller?

Ja, lertegel-tak, tegeltak och främst eternittak passar sämre för att skaffa solceller på. Anledningen är att det är svårt och tar både tid och är en risk att installera solceller på dessa tak.

Finns det tak med integrerade solceller?

Ska du byta taket eller bygga ett nytt hus kan du välja soltak, vilket är ett tak med integrerade solceller i sig.

Hur får jag offert för solceller på tak?

Du kan kolla in vårt test, för att sedan få offerter på de bästa solcellerna just nu.