Bra miljöval

Bra Miljöval är en miljömärkning som elbolag kan få på sin el efter att ha genomgått en särskild process. Det är inte endast förnybar och grön el som krävs för att få märkningen dock. Elen behöver även vara hållbar på fler sätt och inte bidra till negativ påverkan på omgivningen där den produceras. Så för att elen ska vara märkt med bra miljöval behöver den inte bara vara hållbar utan även vara producerad hållbart. Detta gör att få elbolag erbjuder denna typen av el och det är isåfall väsentligt dyrare. På grund av detta anses det ofta som en stor fördel om ett elbolag erbjuder el märkt med bra miljöval.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör vid Mittuniversitetet.