Elförbrukning - Hur mäter man det?
Hoppa till innehåll

Elförbrukning

Elförbrukning är den mängden el som ett hushåll eller en anläggning förbrukat under en viss period. Ofta mäts det i kWh (kilowattimmar) och man använder ofta kWh/år för att räkna ut sin ungefär kostnad när man jämför elavtal.

Generellt så skiljer sig elförbrukningen för hushåll mycket mellan olika perioder på året. Under vintern när det är kallare krävs mer uppvärmning och elförbrukningen ökar därmed, tvärtom sker på sommaren. Självklart skiljer sig även elförbrukningen mellan olika hushåll beroende på hur mycket elektroniska apparater som används. För att dämpa skillnaden mellan säsonger så kan tillämpa energieffektiva åtgärder som att installera en värmepump eller se över isoleringen.

Elförbrukningen används i många sammanhang och i de smarta elavtalen går det att övervaka förbrukningen enkelt på mobilen. På detta sättet kan du hålla koll på när och vad du förbrukar som mest el på. Detta är extra viktigt om du har ett elavtal med timpris då du behöver tänka på när du förbrukar el. Samtidigt märker du snabbt när du förbrukar onödig el som du kan spara in på.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör med en examen i Energisystem (master) från Högskolan i Gävle.