Fossil el

Fossil el är ett ord som inkluderar all el som kommer ifrån förbränning av fossila bränslen. Det är en viktig del av vår energi försörjning i Sverige men en ännu större del i många länder i Europa. De vanligaste fossila bränslena för fossil el är kol, olja och naturgas.

Elbolagen försöker dra ner så mycket som möjligt på sin fossila el och istället använda allt mer förnybar eller fossilfri el. Anledningen är att förbränning av fossila bränslen skapar stora utsläpp av koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. Det är också vanligt att elbolag har en mix av förnybar, fossil och fossilfri el. Andelen fossil el minskar dock snabbt bland elbolagen för att skydda miljön.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör vid Mittuniversitetet.