Fossil el - Vad innebär det?
Hoppa till innehåll

Fossil el

Fossil el är ett ord som inkluderar all el som kommer ifrån förbränning av fossila bränslen. Det är en viktig del av vår energi försörjning i Sverige men en ännu större del i många länder i Europa. De vanligaste fossila bränslena för fossil el är kol, olja och naturgas.

Elbolagen försöker dra ner så mycket som möjligt på sin fossila el och istället använda alltmer förnybar eller fossilfri el. Anledningen är att förbränning av fossila bränslen skapar stora utsläpp av koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. Det är också vanligt att elbolag har en mix av förnybar, fossil och fossilfri el. Andelen fossil el minskar dock snabbt bland elbolagen för att skydda miljön.

Övergången till mer förnybar el och mindre fossil el skapar dock problem för samhällen. Vi behöver modernisera elnäten och hitta lösningar på hur förnybara energikällor ska kunna täcka våra behov. På grund av detta kommer troligen fossil el fortsätta spela en stor roll i energiförsörjningen men sakta fasas ut med tid.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör med en examen i Energisystem (master) från Högskolan i Gävle.