Motala Energi - Omdöme & Recension uppdaterad 2024
Hoppa till innehåll
Motala Energi logo

Motala Energi

Motala Energi är ett elbolag som enligt eget utsago sätter kunden i fokus. Det kan vi säga stämmer utifrån vår recension, de har rimliga elavtal och är transparenta mot kund.

Uppdaterad av: Torbjörn Andersson den 31 december 2023

TrustPilot betyg: 3/5
Elfons betyg: 3/5
Teckna online: Ja
Antal elavtal: 4 st

Elavtal hos Motala Energi

Du kan välja mellan 4 olika elavtal hos Motala Energi.

Timpris

Det finns inget vanligt rörligt elavtal att teckna hos Motala energi, men det finns timprisavtal istället. Skillnaden är att du betalar priset som gäller under just den timme då du förbrukar elen. Priset på elen kallas för spotpris och för att kunna nyttja dessa elavtal effektivt måste du hålla koll på elpriset idag och elpriset för imorgon bra.

Den fasta avgiften är 49 kr för timpriset och det innebär en årsavgift på 588 kr. En relativt normal nivå för att vara en fast avgift, men den är inte låg. Påslaget är också relativt normalt på 9,90 öre/kWh, men inte heller lågt. Därmed är varken den fasta eller rörliga avgiften för elavtalet lågt och det finns alternativ med lägre avgifter. Ett exempel är Cheap Energy som inte har någon fast avgift på sitt timpris. De har även en kampanj på elavtalet just nu som gör att du sparar mellan 500 – 2000 kr under det första året.

Fast elpris

Du kan välja mellan två olika fasta elavtal, antingen 6 eller 12 månaders bindningstid. För 6 månaders bindningstid är kWh priset 129 öre/kWh. Vill du istället ha ett fast elpris i 1 år är det 119 öre/kWh som du får betala. Utöver priset per kWh du förbrukar tillkommer en fast avgift på 49 kr varje månad.

Elfonden

Det sista elavtalet är elfonden CTRL och det är ett speciellt elavtal. Då låter du Motala Energis experter köpa in elen åt dig när de anser att det är läge. Syftet är att få ett bättre pris än det rörliga elpriset på sikt och göra det mer jämnt. Men det är inte säkert att experterna lyckas förutspå elprisets utveckling och då kan det bli dyrt för dig. Trots det är elfonden ett populärt val och troligtvis beror det på att det varit lönsamt tidigare år.