Elmätare - Hur fungerar det?
Hoppa till innehåll

Elmätare

En elmätare är en elektronisk apparat som används för att mäta elförbrukningen i en bostad eller anläggning. Mätningen sker genom att elmätaren känner av hur mycket el som har passerat igenom den.

För att du ska kunna ha fungerande el i ditt hem är en elmätare oerhört viktig då den mäter elförbrukningen. Utan den hade elbolagen inte kunnat veta hur mycket el du har använt och därmed hur mycket du ska betala.

Själva elmätaren är det elnätsbolaget som står för och ser till att den fungerar. Men trots det så betalar du för elen du förbrukat av ditt vanliga elbolag.

Det finns även olika typer av elmätare och de vanligaste är att den mäter el antingen digitalt eller med en roterande skiva. På senare tid så har det även börjat komma nya smarta elmätare som kan ge dig realtidsinformation om förbrukningen.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör med en examen i Energisystem (master) från Högskolan i Gävle.