Elmätare

En elmätare är en elektronisk apparat som används för att mäta elförbrukningen i en bostad eller anläggning. För att du ska kunna ha fungerande el i ditt hem är en elmätare oerhört viktig då den mäter elförbrukningen. Utan den hade du inte kunnat veta hur mycket el du har använt och sedan betala för den.

Själva elmätaren är det ofta elnätbolaget som står för och ser till att den fungerar. Men trots det så betalar du för elen du förbrukat av ditt vanliga elbolag.

Det finns även olika typer av elmätare och de vanligaste är att den mäter el antingen digitalt eller med en roterande skiva.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör vid Mittuniversitetet.