Elskatt

Elen som leveras till dig som kund för en elleverantör ska det betalas skatt på. Skatten kallas energiskatt och är en punktskatt från staten som från Januari 2023 ligger på 49 öre/kWh. Detta gäller för de allra flesta i Sverige förutom de som har en reducerade energiskatt. De som har en reducerad energiskatt är de som bor i kommuner som tillhör Norrbottens län, Västerbottens län eller Jämtlands län. Energiskatten justeras varje år och på senaste åren har den ökat kraftigt.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör vid Mittuniversitetet.