Elområden - Allt du behöver veta!
Hoppa till innehåll
Elfons » Elområden

Elområden

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden och beroende på vart du bor tillhör du ett specifikt område. Skillnaden mellan de olika elområdena är att elpriset skiljer sig. Du har alltså olika elpris beroende på vart i Sverige du bor och i denna artikeln ska vi ta reda på allt om elområden du behöver veta!

Elområden i Sverige

Sverige är som sagt uppdelat i fyra olika elområden och de kallas elområde 1, 2, 3 och 4. Första elområdet är högst upp i landet och det fjärde längst ner.

elområden Sverige

Elområde Luleå SE 1

Elområde 1 heter Luleå SE och är det elområdet som inkluderar de som bor högst upp i Sverige. Där är Luleå den största staden och här finns det ett överskott på billig el. Det produceras nämligen en hel del el billigt här men förbrukningen är inte alls lika hög. Detta eftersom det inte bor så mycket personer högst upp i Sverige på grund av det kalla klimatet.

Elområde Sundsvall SE 2

Tar vi oss lite mer söder i landet kommer vi till elområde 2 där Sundsvall bland annat ingår. Elområde 2 sträcker sig till mitten av Sverige och här är också elproduktionen stor men förbrukningen relativt låg.

Elområde Stockholm SE 3

Där det bor allra flest personer är elområde 3 som inkluderar bland annat Stockholm och Göteborg. På grund av att stora städer med tät befolkning befinner sig här så är elförbrukningen mycket hög. Samtidigt är elproduktionen låg, vilket skapar ett underskott på el.

På grund av att många bor i elområde 3 så utgår man ofta från det i exempel och jämförelser.

Elområde Malmö SE 4

Det sista elområdet är mycket litet och inkluderar Malmö som storstad och en del mindre städer runtomkring. Här har vi fortfarande ett underskott på el och en hög elförbrukning.

Hur skiljer elpriset sig mellan elområdena?

I regel brukar elområde 3 och 4 ha ett mycket likt elpris varandra samtidigt som elområde 1 och 2 har ett liknande pris. Detta beror på att elområde 3 och 4 båda har en hög elproduktion samtidigt som elförbrukningen är mycket låg. I elområde 1 och 2 är det tvärtom, elproduktionen är låg och förbrukningen hög.

Anledningen till att elpriset är högre i elområde 1 och 2 är att elnätet inte kan transportera tillräckligt med el från norra Sverige för att täcka efterfrågan.

Varför har vi elområden?

Sverige delades upp i elområden först 2011 och har tidigare varit endast ett elområde. Anledningen är att Svenska Kraftnät ansågs begränsa överföringen av el till utlandet. Detta strider mot EUs lagstiftning kring konkurrens och därför behövde vi införa elområdena. Med hjälp av elområdena kan vi säkerställa en stabil elleverans och öka effektiviteten genom ökad konkurrens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *