Elnätsavtal - Vad är det?
Hoppa till innehåll

Elnätsavtal

Elnätsavtalet är avtalet du som kund ingår med elnätsbolaget för att kunna ansluta dig till elnätet. Det är alltså ett måste för att kunna teckna ett elavtal och få el till din bostad att du ingår ett elnätsavtal, då du behöver vara ansluten till elnätet.

Det är viktigt att skilja på elnätsavtal och ett vanligt elavtal. Då ett elnätsavtal endast är avtalet för att kunna koppla upp sig på elnätet. Det vanliga elavtalet tecknar du istället för att kunna få elen levererad till dig. Övriga saker som brukar ingå i ett elnätsavtal är information kring elmätaren som elnätsbolaget både äger och kommer underhålla. Men det kan även finnas med avbrottsersättning, vilket ger dig ersättning om ett längre strömavbrott sker.

Elnätsbolaget som du tecknar elnätsavtalet med är förutbestämt och de har monopol på elnätet i ditt område. Du får alltså därmed inte välja vilket elnätsbolag du vill teckna ett avtal med. I avtalet så ingår bland annat hur elnätsavgiften ser ut och vad den består av.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör med en examen i Energisystem (master) från Högskolan i Gävle.