Elnätsbolag

Ett elnätsbolag är ett företag som har hand om elnätet i ett visst område. De har som uppgift att underhålla och bygga ut elnätet så att leverans av el fungerar till hushållen.

Alla måste ha ett så kallat elnätsavtal med ett elnätsbolag för att kunna få el till sin bostad. Du väljer heller inte vilket elnätsbolag du tecknar avtalet med då vissa bolag har monopol över vissa områden. Det är alltså ett särskilt bolag som äger och har hand om elnätet i just ditt område.

Avgiften som du betalar till ditt elnätsbolag kallas för elnätsavgift och inkluderar de kostnader elnätsbolaget haft för underhåll och utbyggande av elnätet.

Författare

Torbjörn Andersson

Torbjörn är ansvarig för innehållet på Elfons.se sedan starten. Förutom att bidra till rikt innehåll älskar han laga gammal elektronik. Torbjörn är utbildad ingenjör vid Mittuniversitetet.